Arkeoloji Sözlük

Arkeoloji Sözlük

ARKEOLOJİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ -A- ABAKUS: Sütun başlıklarının en üstünde yeralan taş levhaya verilen ad. AEDILIS: Roma İmpatorluğu’nda kentin ekonomik ve polisiye işleriyle ilgilenen devlet memurlarına verilen ad. AGER PUBLICUS: Savaşlarda elde edilen kamu topraklarının adı. AGONOTHETES: Eski Yunanistan’da yarışmaların düzenlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen ad. AGORA: Eski Yunanistan’da pazar yeri ya...