"bachus" ile Etiketlenen Konular

Dionysos Dini

DİONYSOS DİNİ   Olympos Dini , insanlarla tanrılar arasındaki ilişkiyi kesin çizgilerle ayırmıştır. Buna göre insan; sınırlarını bilmeli, kendini tanrılara eş tutmamalı, ve insan olmakla yetinmeliydi. Fakat Dionysos ‘un varlığıyla birlikte Homerik Olympos ’a zıt bir din şekillenmeye başladı. “Dionysos Dini” olarak isimlendirilen bu düşünceye göre; insanlar içlerindeki tanrısal bölümü...

Dionysos

  DİONYSOS Yaşamın her yönüne ilişkin tanrı ve tanrıçalara sahip Eski Yunan Dini’nde niteliği ve etkileriyle uzun süre tapım gören Dionysos; din, siyaset, felsefe ve sanat alanlarına bıraktığı izle günümüze kadar uzanan tartışmalara da konu olmuştur. Dionysos, Eski Yunan Dininin, tanrının çağdaşı dönemlerdeki durumunu, yine aynı dönemler siyasi ve kültürel...